مرا کم اما همیشه دوست داشته باش !

امشب گریه کردم، هرچند که صبح هم گریه کرده بودم...

امشب همونطور که بهت پیغام میدادم گریه کردم.... تو گریه هامو ندیدی....ندیدی که اشکام از صورتم سرازیر شد و لباسم رو خیس کرد.... اما گریه کردم

ممنونم که به حرفام گوش دادی.........

و من حالا کلی سبک تر شدم

فقط خواستم بگم بعد امیدم به خدا....... تو همیشه امید من باقی می مونی

همین.

 

**************

مرا کم
اما همیشه دوست داشته باش !
این وزن آواز من است :
عشقی که گرم و شدید است
زود می سوزد و خاموش می شود
من سرمای تو را نمی خواهم
و نه ضعف یا گستاخی ات را !
عشقی که دیر بپاید ، شتابی ندارد
گویی که برای همه ی عمر ، وقت دارد .

مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش !
این وزن آواز من است :
اگر مرا بسیار دوست بداری
شاید حس تو صادقانه نباشد
کمتر دوستم بدار
تا عشقت ناگهان به پایان نرسد !
من به کم هم قانعم
و اگر عشق تو اندک ، اما صادقانه باشد ، من راضی ام
دوستی پایدارتر ، از هرچیزی بالاتر است .

مرا کم
اما همیشه دوست داشته باش !

امیلی دیکنسون

/ 0 نظر / 10 بازدید